Anthony Ampe, Notaris te Kruibeke (Rupelmonde)

 

Anthony Ampe

Notaris te Kruibeke (Rupelmonde)

Erven en schenken

Het erfrecht werd sinds 1 september 2018 in een nieuw jasje gestoken! De regels over het erfrecht en schenkingen werden op sommige punten drastisch veranderd. Zal dit een invloed hebben op uw nalatenschap? Misschien wel! Aarzel niet om u te informeren bij uw notaris.

In een notendop...

Naast het verdriet en de onzekerheden die een mens kunnen overspoelen in een rouwproces, moeten er een aantal administratieve en praktische zaken geregeld worden. Aan wat moet je denken wanneer een naaste is overleden? Lees meer

Een erfovereenkomst kan toekomstige conflicten tussen erfgenamen vermijden, maar opgelet… niet alles is zomaar mogelijk. Wat mag en kan je regelen in een erfovereenkomst?. Lees meer

De wetgever heeft de langstlevende echtgenoot en de kinderen een speciale bescherming willen bieden als het op erven aankomt. Zij hebben recht op een wettelijk voorbehouden deel. Sinds 1 september 2018 is hierover één en ander veranderd. Wil je er meer over weten?

Wie van je erft is één zaak, hoeveel je erfgenamen zullen betalen aan belastingen bij het erven van je nalatenschap een andere. De verschillende gewesten hanteren elk hun eigen successietarieven. Het Vlaams Gewest kent sinds 1 september 2018 nieuwe successietarieven. Lees meer

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .